Skip to main content

Rogier Jongeling tar plats i SEIIA:s styrelse

Stockholm, 15 september 2021

Ett engagemang för interoperabilitet och digitalisering

Rogier Jongeling från Plan B, är nu en del av SEIIA:s styrelse. Det står för Swedish Industrial Interoperability Association, eller översatt; Svenska Riksorganisationen för Industriell Interoperabilitet av Anläggningsinformation. De verkar för att Svensk industri ska lösa sina problem med dålig eller utebliven informationsöverlämning vid anläggningsprojekt.

Vad tar du med dig för erfarenheter och nyckelkompetenser in i SEIIA, Rogier?

– Kort om mig: Jag är Teknisk Doktor inom byggprocessmodellering. Jag jobbar gärna med digitalisering och med utveckling av processer och tillämpning av standarder i projekt och tillgångsförvaltning för effektivare informationshantering. Vi har stora möjligheter med bättre informationshantering att effektivisera processer, få en bättre resursplanering och en säker arbetsmiljö. Informationshantering är dessutom en försättning för hållbarhetsarbete. Jag är övertygat om att Svensk Industri kan ta an sig denna utmaning. Jag jobbar med industri, anläggningar och byggnader och ser många möjliga synergier gällande informationshantering och digitalisering. Jag är också engagerat i branschinitiativ såsom BIM Alliance, Nationella Riktlinjer för livscykelinformation, CoClass och Smart Built Environment.

Rogier Jongeling

Varför har du engagerat dig i SEIIA och styrelsen?

– Jag har engagerat med i SEIIA eftersom jag tror på att vi kan och behöver lösa informationshanteringsfrågorna tillsammans och med ett långsiktigt och neutralt perspektiv. Jag tror också att det är viktigt att vi blickar utåt och tar in det som händer utanför Sverige. Dessa aktörer och detta perspektiv hittar jag i SEIIA.

Vad gör Interoperabilitet och digitalisering lönsam?

– Det som gör interoperabilitet och digitalisering lönsam är ett verksamhets- och processfokus. Vi ser det tyvärr ofta som en kostnad, men med rätt förutsättning i form av interopreabilitet, rätt metoder och språk, kan vi underlätta informationshanteringen. Jag tror att vi kan vända på det och ser informationshantering och digitalisering som en förutsättning för effektivare processer och en lönsam verksamhet.

Vad tror du är den största utmaningen för svensk industri för att digitalisera sin informationshantering i sin anläggning?

– Den största utmaningen är att vi inte börjar med en tom ryggsäck eller ett tomt blad. Vi har dessutom inte jobbat på ett strukturerat och harmoniserat sätt med dessa frågor och behöver nu dessutom hänga med en allt snabbare digitaliseringsprocess. Det är en utmaning, men också en möjlighet.

 

Blir du också nyfiken och är intresserad av att stödja SEIIAs arbete? Ansök om medlemskap på https://seiia.se/medlemmar