Skip to main content

Premiär för webbportalen Nationella Riktlinjer – Livscykel-information för byggd miljö

Stockholm, 1 september 2021

Intervju med Rogier

Idag lanserades Nationella Riktlinjer för att möta sektorns behov av vägledning. Bakom lanseringen står BIM Alliance, den sektorsdrivna och ideella föreningen som verkar för ett bättre samhällsbyggande med hjälp av BIM – digital strukturerad informationshantering.

Rogier Jongeling från Plan B, som varit projektledare och operativt ledningsstöd i utvecklingen av Nationella Riktlinjer förklarar:

Grattis till lanseringen, Rogier! Vad betyder detta för landets samhällsbyggare? Rogier Jongeling

– Tack! Förenklat är det tre saker: 1) Vägledning till standarder och ”best practice” i att använda standarder, 2) gemensamma sätt att kravställa digital information och 3) gemensamma sätt att leverera digital information.

Varför behöver samhällsbyggnadssektorn riktlinjer?

– Syftet med den digitala webbaserade portalen för ”Nationella Riktlinjer för livscykelinformation för byggd miljö” har varit att göra det enklare för inblandade parter. För att kunna samverka smidigare och mer resurseffektivt behöver vi förenkla, effektivisera och harmonisera hanteringen av digital information för byggnader och anläggningar. Det har tagit onödig tid och kraft att både ta fram och förhålla sig till nya krav vid varje enskilt projekt. Nationella rekommendationer sparar tid och pengar för både beställare och leverantörer i sektorn. Det innebär att vi slipper arbeta fram rekommendationer från scratch i varje organisation eller i varje enskilt projekt.

Har alla tillgång till portalens innehåll?

– En del av Nationella Riktlinjer kommer vara öppet för alla och fritt tillgängligt. Det är den del av riktlinjerna som innehåller informationskrav, informationsmodeller, processer och organisation. En annan del innehåller begrepp, metoder, processer, värdelistor, mallfiler, leveransspecifikationer och för att få tillgång krävs din organisation ansluter via ett licensavtal. Med licensavtal får din organisation också möjlighet att sätta upp en egen webbportal med ett urval av riktlinjernas krav och anvisningarna. Den kan till exempel användas som en projekt- eller leverantörsportal. Då får du också tillgång till API:er för riktlinjernas innehåll.

Hur berörs olika roller i sektorn av Riktlinjerna?

– Byggherren i ett byggprojekt har en stor nytta av att definiera digitala informationskrav som underlättar både vid upphandlingar och vid genomförande av projekt. Tjänsteleverantörer till byggherren, såsom arkitekter, teknikkonsulter och olika entreprenörer, har stor nytta av att kunna bemöta de digitala informationskraven på ett enkelt och enhetligt sätt. När man sen kommer till förvaltningen av befintliga anläggningar och byggnader har man samma nytta av att definiera vilka digitala informationskrav man ska ställa vid drift och skötsel av sina tillgångar på ett effektivt sätt.

Hur rekommenderar du att man börjar använda Riktlinjerna?

– Vill du veta mer vill jag tipsa om att gå en utbildning som förklarar hur du kan använda www.nationella-riktlinjer.se på bästa sätt och på så sätt arbeta smartare och mer enhetligt. Du hittar mer information om mikrolärandemodulerna på smartbuilt.onlineacademy.se