Skip to main content

#Reincarnate-resan har påbörjats och Plan B är med på tåget!

Stockholm, 14 juni 2022

Innovationer för att minska och återanvända avfall i den europeiska byggindustrin

Uppskattningsvis kommer vi 2025 att generera 2,2 miljarder ton fast avfall per år över hela världen, varav 50% är material enbart från byggindustrin. Hur ska vi få bukt med detta? Jo, vi behöver hitta sätt att minska, återbruka och omvandla avfallet så att vi reducerar slöseri med viktiga resurser. Därför är vi stolta över det förtroende som visats oss som just fått starta upp projektet REINCARNATE, med EU som huvudsponsor.

Plan B deltar i ett stort innovationsprojekt som tar itu med utmaningen och som får finansieringsstöd av EU:s program Horizon Europe. Projektets namn är REINCARNATE, en förkortning av ”Reincarnation of construction products and materials by slowing down and extending cycles”. Inom ramarna för detta, ska vi utveckla innovativa lösningar på utmaningen som främjar det cirkulära och gör det möjligt att förlänga hela livscykeln för byggnader, byggprodukter och material.

Konsortiets partners

REINCARNATE-konsortiet samlar 16 partners från olika EU-medlemsländer och Hongkong med stark expertis inom digitala tvillingar, livscykelprognoser, materialbedömning, samhällsvetenskap, byggledning, arkitektur och fastighetsförvaltning:

 • Technische Universität Berlin (projektets koordinator)
 • Mostostal Warszawa SA
 • AUSTRALO Marketing Lab
 • DEMO Consultants BV
 • Delft University of Technology
 • Austrian Standards International
 • 3L-Plan Lenze-Luig Architects
 • Plan B BIM AB
 • Polish Green Building Council
 • Mainflux Labs
 • Die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung
 • Vías y Construcciones S.A.
 • Erasmus University Rotterdam
 • Lafarge Cement SA
 • Ragn-Sells Recycling AB

En digital representation av byggmaterial och produkter med livscykelinformation

REINCARNATE är ett ambitiöst projekt som kommer att tillhandahålla en cirkulär plattform, på engelska: ”circular potential assessment information model platform”, förkortat CP-IM. Plattformen kommer att leverera en digital representation av byggmaterial och produkter med livscykelinformation och prognoser som ska kunna spåra och förutsäga livslängden för en produkt eller ett material. Det ska också gå att bedöma potentialen för förlängd livstid för att göra det möjligt att återanvända mer.

Tio konkreta innovationer som tillämpar plattformens CP-IM-data

Inom REINCARNATE kommer tio innovationer som tillämpar CP-IM-data att utvecklas och testas; allt från innovationer för byggnadsbesiktning, till lösningar för planering av byggnation och demontering, till automatisk identifiering och avfallssortering, till beslutsstödsverktyg för arkitekter och verkliga fastighetsförvaltare.

Vi som var med vid projektets virtuella kick-off i förra veckan, fick verkligen en injektion av arbetslust och ser fram emot att nyttja digital teknik i framkant, såsom digitala tvillingar, artificiell intelligens och robotautomatisering, på nya sätt.

Följ våra gemensamma framsteg

Vi ser fram emot att få dela med oss av de framsteg vi kommer att göra tillsammans för att påskynda den gröna utvecklingen!

Se till att följa oss på LinkedIn för att hålla dig uppdaterad och lära mer om hur vi hjälper samhällsbyggnadssektorns parter att bli mer effektiva, hållbara och konkurrenskraftiga.