Skip to main content

Digitala tvillingar: nyckel till trygghet och hållbarhet inom fastighetsförvaltning

Stockholm, 15 december 2023

Fastighetsägare står inför en spännande möjlighet att revolutionera sättet man förvaltar sina tillgångar på genom digitala tvillingar. Plan B har erkänts av EU:s Innovation Radar som en nyckelinnovatör inom just digital tvillingteknik inom ramarna för projektet Ashvin. Vi erbjuder nu fler att ta del av tekniken och erfarenheten i en pilot!

Genom att skapa virtuella kopior av fysiska egendomar, ger användningen av digital tvilling-teknik tillgång till realtidsdata, prediktiva analyser och förmågan att proaktivt hantera underhåll. Här har du som fastighetsägare chansen att inte bara öka effektiviteten och minimera kostnader, utan även att få tryggare beslutsunderlag som hjälper dig säkerställa långsiktig hållbarhet.

Utmaningar och lösningar för byggbranschen: en digital transformation

Byggbranschen står inför en rad utmaningar: från behovet av att drastiskt öka produktiviteten till att förbättra säkerheten på arbetsplatser och sänka både energi- och driftskostnader. Genom ytterligare digitalisering fram till 2025 förutspås årliga globala kostnadsbesparingar på 13–21% under konstruktionsfasen och 10–17% under driftsfasen.

Ashvins vision och innovativa lösningsförslag för Europas byggsektor

Projektet Ashvin, som startade upp år 2021, strävar efter att eliminera tre huvudsakliga brister som hindrar den fulla potentialen hos digital tvillingteknologi:

  1. En europeisk standard för digital tvillingteknik för byggande, broar och tunnelkonstruktioner
  2. En digital tvillingplattform i molnet med öppen källkod
  3. En uppsättning validerade metoder och procedurer riktade till byggproffs

I projektet, som fortlöper en bit in på år 2024, arbetar vi från Plan B aktivt ihop med partners från en rad ledande bygg- och forskningsinstitutioner, som: Technical University of Berlin (konsortiets ledare), Erasmus University Rotterdam, Bentley Systems, Polytechnic University Catalonia, Geocisa, Certh, Digital Construction Works, NCC, med flera.

Tillsammans är vi i full färd med att tillämpa våra lösningar i 12 verkliga byggprojekt runt om i Europa och bygga upp en digital verktygslåda. 

Tillämpad innovation banar väg för ökad produktivitet och sänkta kostnader

Ashvin Safe Work

Ett exempel på en av projektets tillämpade innovationer är ”Uppgift 6.3, Digital tvillingstödd hälso- och säkerhetshantering” som Plan B leder. I detta erbjuds digital tvillingstödd hantering av arbetsplatsrisker, vilket är av högsta prioritet i en farlig arbetsmiljö. Här arbetar vi till exempel med datafusion för att förstå vilken typ och karaktär av data som är tillgänglig från IoT-enheter och bildbehandling.

Vill din verksamhet realisera ett digital tvilling pilotprojekt med hjälp av Ashvin?

Nu är plattformen tillgänglig som gör det möjligt att samla in digitala realtidsdata före, under och efter produktionen för att kontinuerligt övervaka förändringar i miljön och inom produktionsprocessen. Baserat på plattformen som utvecklats inom Ashvin kan vi vidareutveckla och demonstrera applikationer som använder digital tvillingdata.

Kontakta mig för mer info!

Vill du veta mer om hur vi kan stödja och optimera din fastighetsförvaltning genom digitala tvillingar?
Kontakta mig gärna på carl.henrikson@planbab.se eller +46(0)725 21 08 20.

Carl Henrikson

Om Ashvin

  • Forsknings- och innovationsprogrammet ASHVIN har fått finansiering från Europeiska unionens Horizon 2020 (bidragsavtal nr 958161).
  • Läs mer om de 12 tillämpade projekten inom Ashvin: www.ashvin.eu/demonstrators
  • Läs mer om Ashvin Digital Twin toolkit: www.ashvin.eu/digital-toolkit