Skip to main content

Hur hittar man framtida utvecklingsspår och bedömer om de är ”rätt”?

Göteborg, 28 november 2023

Våra kunder ställer ofta frågor om hur de ska hantera ökade omvärldskrav. De upplever en press på att öka sin innovationsförmåga. I botten ligger frågan om var de vill befinna sig om några år.

Det som Adrian de Geus från Shell uttryckte redan år 1988, är fortfarande spot on:

“The ability to learn faster than your competitors may be the only sustainable competitive advantage.”

Ökande priser och minskade marginaler gör att många av våra kunder utmanas mer än vanligt. Samtidigt närmar sig det kommande stora skiftet från den industriella, linjära, resursdrivna ekonomins spelplan ​till den digitala, datadrivna, resurssnåla ekonomins spelplan.

Första steget mot en egen Incubation zone​

Ett första steg till att utveckla och skala upp en ny affär eller metod är att ha ett systematiskt sätt att hantera sina idéer. Det är själva syftet med ett innovationssystem. Det behöver inte vara så invecklat, det viktigaste är att starta.

Så här kan aktiviteterna i ett typiskt innovationssystem se ut där man utifrån en idé och principen ”fail fast”, genomgår enkla, avgränsade och tydliga steg:

Ett innovationssystem som synliggör idéer bygger engagemang i företaget när medarbetarna ser hur deras synpunkter och insatser belönas och tas på allvar.

Går det att ”beställa” en låda med innovationer?

Det är en ganska stor uppgift att bygga ett eget innovationssystem. Därför vill vi tala om att vi från Plan B gärna är med och guidar, initierar nya arbetssätt och ställer frågor som får det att börja hända saker!

Vi har gjort många första steg tillsammans med kunder som varit i ungefär samma situation av osäkerhet inför förändringar på marknaden.

Låt oss utveckla och förvalta ert innovationssystem tills ni själva vet om ni vill ta över driften. Vi kallar det Innovation-as-a-service.

En av många fördelar med detta är att ni kan koncentrera er på på er kärnverksamhet och ändå få ett professionellt innovationssystem till en fast månadskostnad.

Boka en samtals- eller mötestid med någon av oss!

Klicka på en av länkarna nedan för att skicka en förfrågan på en tid som passar din kalender.

Tillsammans ska vi se till att bena ut hur din verksamhets första steg i en ny riktning skulle kunna tas!

Carl Henrikson

Boka tid med Carl Henrikson, Ansvarig Affärsområde Digital Transformation

Boka tid med Dan Engström, Ansvarig Affärsområde Innovation