Skip to main content

Mänskliga möten och post-corona i digitala projekt

Stockholm, augusti 2021

Intervju med Carl

Vad ser du fram emot i höst, Carl Bylund, vd på Plan B? 

– För det första ser jag fram emot att välkomna flera nya medarbetare hos oss på Plan B och introducera dem för kunder; David Almetun Lundh som tillhör teamet i Uppsala, Felicia Johansson och Carl-Oscar Ekrot i Stockholm och Daniel Páldeák i Göteborg.

För det andra, eftersom vår syn digitaliseringen bygger på engagerade, analoga människor, är det just att få till fler möten och dialoger! Människan har en unik roll genom att vara inkännande och social med emotionell intelligens. Oavsett bransch eller verksamhet ser vi tydligt att det mänskliga behovet av att mötas är universellt. Därför ser vi fram emot att gradvis få chans till fler fysiska möten i våra projekt. Vi åstadkommer helt enkelt bättre saker med en bra balans mellan tekniska framsteg och mänsklig interaktion. 

Varför är det viktigt att ses IRL? 

– Den accelererade utvecklingen av digitalisering och mobila arbetssätt har tagit ett stort kliv framåt under pandemin. Detta skapar möjligheter. Samtidigt får vi tillgång till mycket mer information i den mänskliga interaktionen. Vi strävar efter långsiktig och hållbar utveckling med stor påverkan på människors vardag, därför behöver vi också se till de mänskliga aspekterna.  

Det är lockande att föreställa sig kommande post-corona som det ”glada 20-talet”, en period efter tuffa år av krig och spanska sjukan, som andades livsglädje och optimism. Människor ville känna sig levande igen, vilket avspeglades i ekonomi, kultur, mode och musik. Ur kris kommer innovation – som vi brinner för att katalysera! 

Hur tacklar ni post-corona på Plan B? 

– Hur bra vi förmår att samarbeta är avgörande för digital innovation. För oss på Plan B som har flera kontor och kunder på olika orter är mobilt arbete hemvant. Det är smart att undvika längre resor för korta möten och att stanna hemma vid förkylning. Samtidigt har många upplevt en ökad tristess av dagar fulla av virtuella möten, som ofta är mer uttröttande än mänskliga möten. Digitalt är du utlämnad till färre sinnen och du behöver lägga mer energi på att ta till dig budskap och innehåll. Vi tror på en sund mix där individen själv har stor frihet att välja. 

I vårt team har vi alltid eftersträvat variation och vi tror på att lojalitet, drivkraft och engagemang sitter i hjärtat snarare än i kontorets väggar. Vi tror att en god företagskultur byggs genom mänskliga möten och förstärks av kontoret som identitetsstark arena. Vi är måna om att fortsatt lyfta de bästa sidorna hos varandra, släppa loss idékrafter och skapa värde tillsammans med våra kunder. 

Kan du berätta om några av hösten spännande projekt? 

– Det finns flera, men jag lyfter gärna tre av dem här och nu: 

1) Vi är engagerade i etableringen av en CCS-anläggning på uppdrag av Stockholm Exergi. CCS, alltså Carbon Capture and Storage, innebär koldioxidavskiljning och lagring. I Sverige är tekniken främst aktuell för att reducera utsläpp från process- och basindustrin. Om tekniken i framtiden kan börja användas för biogen koldioxid från storskalig förbränning kan den även möjliggöra negativa koldioxidutsläpp.

2) Vi har ingått avtal med Akademiska Hus om att få agera verksamhetsutvecklare och stöd för digital transformation inom deras projektenhet. Det är såklart superspännande att få bidra till ett av landets största fastighetsbolags utveckling, vars mål är att stärka Sverige som kunskapsnation!

3) Snart är det release av Nationella Riktlinjer och mikrolärande, vars syfte är att förenkla, effektivisera och harmonisera kravställningen och hanteringen av digital information för byggd miljö. Riktlinjerna är gjorda för de som ställer krav på digital information och för de som berörs av kraven. Vi är ödmjuka inför det förtroende som branschen har gett oss som experterna i utvecklingen, med Rogier Jongeling från oss i spetsen som operativt ledningsstöd via ideella föreningen BIM Alliance. 

Jag säger bara ”stay tuned”, för det kommer mera! Om digitala tvillingar, blockchain, klimatneutrala husbyggen etcetera!  

Hoppas vi möts i höst!