Skip to main content

Plan B är på EU:s innovationsradar

Stockholm, 1 juni 2023

Vi har förmånen att få verka i en miljö som präglas av innovation och utforskande i den absoluta framkanten – erfarenheterna och lösningarna tar vi sedan med oss till våra projekt och till våra kunder. Att publiceras på EU:s innovationsradar som en ’nyckelinnovatör’ är ett fint erkännande och ett bevis på att det fungerar. Det motiverar oss att fortsätta utforska digitala verktyg och arbetssätt som kan gagna den europeiska byggsektorn.

Innovationsradarn, eller Innovation Radar som den officiellt heter, är ett initiativ från Europeiska kommissionen för att identifiera innovationer och innovatörer med hög potential i EU-finansierade forsknings- och innovationsprojekt. Syftet är att alla medborgare, offentliga tjänstemän, professionella och företagare ska kunna följa vad som kommer ut av EU:s innovationsfinansiering. Synlighet på denna ”karta” kan få innovationer snabbare till marknaden, i fotspåren av företag som Skype, TomTom, ARM Holdings, som alla fick EU-finansiering innan sina genombrott.

Nyckelinnnovatör genom Ashvin-projektet

Med bakgrund av detta fick vi i veckan, som kontakt i det EU-finansierade forsknings- & innovationsprojektet Ashvin, ett officiellt brev som informerade oss om att vår innovation inom ramarna för projektet har publicerats på Innovationsradarn. Det betyder att vår projektorganisation erkänns som en ”nyckelinnovatör” i utvecklingen av innovationen med titeln:

Digital-twin supported tool for lean production planning enabled through IoT fuelled real-time production data and construction process simulation

Dessutom har teamet bakom Innovationsradarn identifierade att vi har potential att bidra till standardisering. De uppmuntrar oss att dra nytta av fler aktiviteter och stödåtgärder som kan accelerera projektets framsteg från fasen ”Exploring” till ”Tech ready”, ”Business ready” och slutligen ”Market ready”.

Hur går utnämningen av nyckelinnovatörer till?

Innovation Radar-plattformen bygger på information och data som samlats in av oberoende experter som är involverade i granskning av pågående projekt som finansieras av EU (under Horizon Europe, Horizon 2020, LIFE-programmet, ramprogram 7 (FP7) eller programmet för konkurrenskraft och innovation (CIP)). Experterna granskar innovationerna i projekten och deras marknadspotential.

Genom att synliggöra EU-finansierade innovationer från högkvalitativa projekt uppmuntras utvecklingen av ett dynamiskt ekosystem av inkubatorer, entreprenörer, finansiärer och investerare som kan hjälpa till att få EU-finansierade innovationer snabbare till marknaden. En annan aspekt påskynda den hållbara omställningen med hänsyn till hur innovationerna understödjer FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling, vilka också lyfts vid respektive projekt som publiceras i portalen.

Vad handlar Ashvin-projektet om?

Innovationsprojektet Ashvin är en bred satsning som beviljats EU-finansierat stöd under tre års tid. I teamet samarbetar Plan B med 13 andra europeiska aktörer. Tillsammans ska vi bidra till att Europas byggsektor blir mer resurseffektiv och pålitlig med hjälp av digital tvilling-teknologier, som även leder till lägre inverkan på miljön och en tryggare arbetsmiljö.

Vi vaskar fram metoder och applikationer inom ramen för en Internet of Things (IoT)-baserad digital tvillingplattform. Inom projektet bedrivs flera demonstrationsprojekt där olika verktyg, metoder och applikationer testas och utvärderas.

Plan B bidrar till projektet framför allt genom expertis inom processledning, processmodeller och informationshantering, när vi undersöker hur Lean-modellen kan integreras med digital tvilling-teknologier.

Läs mer om Ashvin på projektets hemsida: https://www.ashvin.eu/

Nyfiken på att höra mer?

Redan nu kan du som entreprenör eller byggherre dra nytta av projektet Ashvin, hör av dig till Dan Engström så berättar han hur!