Skip to main content

Kittlande innovationshöjd med nytt samboskap i Göteborg

Göteborg, 16 juni 2023

Plan B Göteborg har flyttat in i Läppstiftet vid Lilla Bommen ihop med vännerna på Yoin Technologies. Från plan 16 vidgas vyerna över en region i utveckling, både vad gäller byggande och digital transformation. Ylva Berner, regionchef på Plan B, och Johan Hogsved, CEO på Yoin, berättar hur de vill flytta fram positionerna tillsammans.

Hur kom det sig att ni valde att flytta ihop med era respektive team?

Ylva: – Vi sprang på varandra i höstas och började prata om att vi båda letade nytt kontor. Genast föddes tankar och idéer kring möjligheter utifrån flera gemensamma frågeställningar. Vi vill båda ha kontor med närhet till centralen så att det blir enkelt att ta sig både till jobbet och till våra kunder, oavsett var man bor.

Ylva Berner och Johan Hogsved i de nya lokalerna.

Johan: – Vi gillar att göra saker tillsammans. Båda våra bolag ser digital tjänsteutveckling som Sveriges nästa basnäring. Vi angriper utvecklingen från lite olika håll men utifrån samma drivkrafter. Självklart ska vi testa på att bo ihop! Vi gillar att sitta i händelsernas centrum, så att välja en plats som Lilla Bommen kändes helt naturligt. 

Hur skapar man en arbetsmiljö som kan trigga innovativa idéer?

Johan: – Jag tänker på två nyckelord; tillsammans och kul. ”Good things happen between great people”, är vår erfarenhet. På vårt nya kontor samlar vi ett härligt och kompetent gäng som hjälper våra kunder att ta nya innovativa tjänster till marknaden. Att kunna utbyta idéer och bidra till framfart tillsammans känns oerhört givande och blir framför allt mycket roligare. Yoins filosofi bygger på att vi blir bättre genom att jobba tillsammans. 

Ylva: – Här har vi inrett gemensamma arbetsytor för kreativa möten, men också små zooner där man kan dra sig tillbaka för fokusarbete eller enskilda samtal. Pandemin utkristalliserade att många inte trivs eller når upp i sin fulla potential vid långvarigt ensamarbete. Här ville vi skapa en hemmakänsla, där det känns gött att komma inom dörren och landa. Den fantastiska utsikten över ett urbant kajstråk gör att man känner sig nära himmel och hav. Vår hypotes är att den vida utsikten också stärker innovationskraften! 

Hur tror ni att Göteborg kommer att förändras inom de närmaste åren?

Johan: – I Göteborg har vi spännande möjligheter – som region är vi ledande i sysselsättning, vi har ett innovativt IT-kluster, vår traditionella industri är inne i en transformation från fysiska till digitala produkter och vi har en akademi som driver forskning i en hållbar omställning. Många företag kommer vilja kombinera innovativa affärsupplägg med digital tjänsteutveckling och hållbarhetsperspektiv. En större samverkan och integration mellan dessa tre perspektiv blir avgörande för utvecklingen av en hållbar region. Det är kul att vara en möjliggörare till detta tillsammans med våra vänner på Plan B. 

Byggnaden Läppstiftet avspeglad i grannbyggnaden (foto: Vasakronan).

Ylva: – Göteborgsregionen har historiskt utmärkt sig som handels- och industrimetropol. På senare år har den traditionella tillverkningsindustrin varit den dominerande näringen, men nu får starka ikoner inom svensk basnäring sällskap av exempelvis nya green tech-företag och digitala startups. Vi tror starkt på innovationskraft i nätverk och nya smarta sätt att arbeta på, där till exempel företagsamma individer bildar kluster i projektform. Det tror vi lockar ny kompetens till regionen.

Hör av dig om du vill komma förbi på en kaffe, titta på utsikten och diskutera framtida samarbetsmöjligheter!

Ylva Berner, Regionchef – Plan B Göteborg, 0722-382196 eller ylva.berner@planbab.com  

Johan Hogsved, CEO – Yoin Technologies, 0709-792579 eller johan@yoin.tech 

Fakta om Läppstifteten av Göteborgs mest ikoniska byggnader 

Den 22 våningar höga fastigheten, designad av Ralph Erskine och White arkitekter, invigdes år 1989. Då innehöll den Skanskas huvudkontor i Göteborg, idag ägs byggnaden av Vasakronan. Byggnadens röd-vita fasad och form har inspirerats av Göteborgs historia som sjö- och handelsstad. Lilla Bommen, som fastigheten officiellt heter, tillsammans med Stora Bommen, har fått sina namn på grund av de bommar som i forna dagar blockerade vattenvägen för båtars in- och utresor. Vid bommarna samlades även tull in till kronan.  

Idag transformeras stadsdelen successivt och fylls med levande kvarter för upplevelser och aktiviteter. Själva huset Lilla Bommen rymmer Vasakronans co-workingarena och konferenslokaler med trevliga faciliteter som ”barception”, lounge, restauranger, hobbyrum m.m. Du tar dig lätt hit kollektivt eller på cykel som smidigt parkeras i husets cykelgarage. 2013 blev fastigheten miljöcertifierad med LEED Platinum. 

Läs mer på Vasakronans hemsida