Skip to main content

Plan B forskar för bättre samhällsbyggande

Pressmeddelande, Göteborg den 5 oktober 2022

Linköpings universitet inrättar en adjungerad professur för Plan Bs Dan Engström på 20% från årsskiftet. Tjänsten är på två år med option till förlängning och kopplad till Campus Norrköping.  

Dan Engström är till dagligdags ansvarig för affärsområdet Innovation hos Plan B. Från den 1 januari 2023 kommer han under en arbetsdag i veckan arbeta vid forskargruppen Bygglogistik med att utveckla samverkan mellan akademi och industri inom digitalt betingad affärsutveckling. Forskningen vid LiUs Bygglogistikgrupp fokuserar på såväl byggentreprenörens perspektiv som bygglogistik i ett bredare perspektiv vilket inkluderar flertalet aktörer verksamma i samhällsbyggandet. 

Dan Engström

– ”Byggsektorn står inför ett skifte som utnyttjar att digitala affärer kan växa snabbt och bli dominerade på marknaden utan stora kostnader. Detta kommande stora skifte innebär ett kliv bort ifrån den industriella, linjära och resursdrivna ekonomins spelplan i riktning mot en ny ekonomi där människor agerar digitalt, resurssnålt och datadrivet. Genom denna adjungerade professur får jag nu ökad möjlighet att undersöka och dela med mig av mina och Plan Bs erfarenheter och bidra till vår mission; ett mer hållbart, klimatsmart och inkluderade samhällsbyggande.”, förklarar Dan Engström.  

Grundstommen i forskningen vid Linköpings universitet är en donationsprofessur som inrättades 2009 av L E Lundbergs stiftelse för forskning och utbildning. Den nyinrättade professuren är tänkt att bygga vidare på erfarenheter och kunskaper från projekten Uppkopplad byggplats och Digital transformation av byggplatser, som finansierats av Vinnova och Formas inom ramen för Smart Built Environment. Mer information finns på: www.uppkoppladbygg.se

För mer information vänligen kontakta

Dan Engström, ansvarig för affärsområdet innovation på Plan B, dan.engstrom@planbab.com, +46 (0)726 01 68 38 

Martin Rudberg, professor Linköpings universitet, martin.rudberg@liu.se, + 46 13 28 15 66 

Fotot överst av Thor Balkhed visar en byggarbetsplats, här Vallastaden i Linköping, där människor, maskiner och material ska finnas på rätt plats vid rätt tidpunkt, ett arbete som stöds av Linköpings universitet.
Porträttfoto av Ateljé Lena