Skip to main content

Informationshantering över gränserna inom infrastruktursatsningen MAXIMA

Malmö, 11 september 2023

Samhällsutveckling, klimatförändringar och tuffare miljölagstiftning kräver utbyggnad och modernisering av avloppsreningsverk i flera av landets kommuner. Stora utbyggnader pågår redan på olika håll och nu sällar sig sydvästra Skåne till dem. Över en falafellunch i Malmö berättar Rogier Jongeling från Plan B och Tommy Lindeberg från WAADE om sitt engagemang hos VA SYD i den omfattande infrastruktursatsningen MAXIMA.

Hur kom du in i projektet, Tommy, och vad innebär din roll?

– Jag har jobbat med stora infrastrukturprojekt i Stockholm tidigare, så när denna spännande storskaliga utmaning dök upp i Skåne, där jag numera bor, ville jag bli en del av den. WAADE vann upphandlingen i våras och jag fick förtroendet att gå in som Ansvarig Funktion Information i programorganisationen på VA SYD som ska bygga det nya avloppsreningssystemet MAXIMA. Mitt uppdrag är en del av stödfunktionerna till programmet där jag leder, driver och stöttar informationshanteringen i programmet. Jag sitter här på plats på VA SYDs huvudkontor i Malmö med 45 personer i beställarorganisationen.

Varför valde du att höra av dig till Plan B?

– För att lyckas väl i ett så storskaligt projekt behöver vi attrahera fler riktigt vassa kompetenser så att arbetet blir jämnt och bra. Programmet i ”one-billion-euro”-klassen är komplext och spänner över lång tid och vi kommer att behöva hjälp av bland annat BIM-specialister och datasamordnare. Det var så jag valde att kontakta Rogier, vars namn ofta dyker upp i allt ifrån större forsknings- och innovationsprojekt i branschen till samordning av Nationella Riktlinjer för livscykelinformation. Därtill har Plan B flera stora VA-uppdrag på sin meritlista. Rogier gör oss sällskap här på kontoret en dag i veckan med fokus på strategier för den systematiska kravställningen och verksamhetsutvecklingen.

Rogier Jongeling, Plan B, och Tommy Lindeberg, WAADE.

Vad attraherade dig att engagera dig programmet, Rogier?

– Det är en gigantisk infrastruktursatsning som kräver att många bidrar med olika kompetenser och att alla inblandade tar ett stort ansvar. ”Vattnet har inga kommungränser”, betonar VA SYD. På samma sätt som de har tagit ett stort samhällsansvar för att få till stånd en gemensam lösning för en framtida hållbar avloppsvattenrening över flera kommungränser, behöver vi också samarbeta över företagsgränserna. Både WAADE och vi på Plan B drivs av partnerskap. Vi är måna om att hantera det förtroende vi får i hållbara samhällsbyggnadsprojekt på bästa sätt. Förr i tiden drevs många entreprenörskontrakt i branschen med höga murar för att driva deras egen förtjänst, nu är det samarbeten och partnerskap för att skapa riktigt bra grejer som gäller. Detta är ett exempel på samarbete som vi skulle behöva se fler av i branschen för att åstadkomma effektivare klimat- och energiomställningsprojekt!

”Detta är ett exempel på samarbete som vi skulle behöva se fler av i branschen för att åstadkomma effektivare klimat- och energiomställningsprojekt!”

Vad kännetecknar ett program som spänner över så lång tid, enligt dig Rogier?

– Om vi ser på informationshantering utifrån en pyramidformad modell består basen av tekniska förutsättningar, vilken som regel är den enklaste delen. Där benar vi ut och definierar applikations- och systemkrav. Dessa byggs i nästa nivå på med operativa och taktiska metoder och processer, exempelvis anvisningar, granskningsrutiner etcetera. Denna del kräver lite mer arbete. Överst i modellen har vi strategiska frågor kring organisatoriska förutsättningar; roller och ansvarsfördelning. Denna del är klurigare. Hur väl vi lyckas uppfylla målsättningar och visioner bygger på hur väl vi lyckats definiera hur man förvaltar och organiserar informationsleveranskrav. Det kan handla om hur man tänker jobba med exempelvis automation och fastighetsförvaltning.

Vi vet också att fler krav, till exempel ökade hållbarhetskrav, kan dyka upp över tid. De förutsättningar som vi har idag kommer att ha förändrats en hel del om några år. Därför gäller det att i kravställningar också ta höjd för att målet i viss mån är rörligt.

Vad händer härnäst inom programmet?

– Vi beskriver nu vad vi gör i verksamhetssystemet. Vi arbetar också aktivt med att få till ett beslut om genomförande från berörda kommuner. Det beslutet kommer att vila på tidigare inriktningsbeslut. Det tar uppemot tio år att bygga ett nytt regionalt avloppsreningssystem. Under den tiden fortsätter tillväxten, utvecklingen av teknik och digitalisering. I vår planering tar vi höjd för detta. Mark- och miljödomstolen ska också säga sitt och parallellt pågår olika tekniska utredningar. Därefter blir det aktuellt med upphandling inför själva byggskedet, avrundar Tommy, innan han och Rogier med långa kliv skyndar tillbaka till VA SYDs högkvarter för att fortsätta sitt samhällsviktiga arbete.

Kort fakta om projektet

Systembild över det nya avloppsreningssystemet sträckning från VA Syd.
  • Det skånska avloppsreningssystemet MAXIMA omfattar i dagsläget ett nytt Sjölunda avloppsreningsverk i Malmös utkant med nya utloppsledningar i Öresund, en ny stor pumpstation vid Sjölunda avloppsreningsverk, en avloppstunnel under Malmö samt överföringsledningar och nödvändiga pumpstationer för att ansluta Burlöv, Lomma och Svedala kommuner till Sjölunda avloppsreningsverk.
  • MAXIMA är uppkallat efter romarrikets avloppstunnelsystem Cloaca Maxima som byggdes i Rom för över tvåtusen år sedan och som har delar som fortfarande används.
  • Hela MAXIMA ska kunna tas i drift 2032 enligt aktuell tidplan.
  • Sjölunda avloppsreningsverk tar idag emot avloppsvatten från motsvarande 350 000 personer i regionen. År 2045 beräknas Sjölunda kunna rena avloppsvatten från 550 000 personer.

För dig som vill veta mer