Skip to main content

Digitaliserat hållbarhetsarbete accelererar omställningen

Stockholm, 19 april 2023

För många samhällsbyggare är hållbarhet en allt viktigare grundpelare för att bibehålla sin konkurrenskraft. Som experter på informationsbygget är det naturligt för oss att hjälpa till att kravställa, kontrollera och följa upp relevant data för effektivare beslut. Exempelvis för klimatkalkyler, hållbarhetsrapportering eller miljöcertifieringar. Therese Wetterström, digitaliseringsledare inom hållbarhet hos Plan B, förklarar hur omställningen kan accelereras.

En del kan nog känna igen ”känslan av att bygga ett korthus” när årsbokslutet är på väg att stängas och det blir dags att även samla ihop data från föregående år i en hållbarhetsrapport. Det kan upplevas som ett smärre detektivarbete att leta upp underlag i flera olika system, begära in uppgifter från leverantörer, jaga rätt på vem som har vilka underlag när medarbetare bytts ut under året o.s.v.

Ett allt vanligare scenario är att vi i första hand anlitats som digitaliseringsledare i komplexa byggprojekt, men att vi strax därpå även blir ombedda att skapa förutsättningar för mer proaktivt hållbarhetsarbete inom bolaget.

Hur kommer det sig? Jo, när våra erfarna digitaliseringsledare kliver in i en kunds verksamhet är det alltid med fokus på långsiktig förändring och affärsnytta. Utifrån vår bas inom digital- och datadriven projektstyrning såsom VDC (Virtual Design & Construction) och BIM (Building Information Model) lyckas vi kapa ledtiderna för effektivare arbetssätt hos våra kunder på flera fronter.

Hållbarhet är ett av de områden vi brinner mest för, där vi är måna om att verka för en hållbar nutid som bidrar till en bättre framtid. Vår tvärfunktionella idé handlar om att arbeta mer digitaliserat för att optimera arbetet med att uppnå hållbarhetsmålen.

Digitalisering frigör tid för värdeskapande arbete

Om inte hållbarhet genomsyrar verksamhetens fokus finns det risk att frågorna inte prioriteras i en stressig arbetsvardag. Genom digital miljö- och hållbarhetsstyrning kan vi se till att säkerställa projektdata och information så att andelen administrativt arbete för projektledningen minskar.

Tack vare systematiskt arbete och pålitliga data frigörs tid till att följa upp, bedöma och prioritera vilka hållbarhetsfrågor som ska ges förtur. När rätt beslut kan tas i rätt tid skapas möjlighet till mer värdeskapande arbete, snarare än att tid läggs på att jaga och sammanställa underlag.

Vägen dit är ofta snårig och kräver en seriös insats. Då kan det vara skönt med en sparringpartner. Insatserna vävs ofta samman med strategisk rådgivning och verksamhetsutveckling inom digital transformation.

Ökade lagkrav inom hållbarhetsområdet höjer ribban

Ett proaktivt hållbarhetsarbete innebär att ett bolags medarbetare genom medvetna val, varje dag, strävar efter att ta ansvar för att minska den negativa belastningen på miljön.

Genom att i tidigt skede utreda klimatpåverkan ges större möjlighet att ta beslut för att förbättra byggnaders miljöprestanda. Här kan lagkravet på klimatdeklarationer, som infördes i Sverige för bara ett år sedan, bidra till att höja ribban. Många kunder väljer att “gå längre” än själva lagkravet vilket är fantastiskt, nu gäller det bara att hitta bra arbetsprocesser så att bolagen inte drunknar i administrativt arbete.

2024 höjs ribban ytterligare genom det nya EU-direktivet om företags hållbarhetsredovisning, CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive). Tillämpningen beräknas ske succesivt i olika steg. När CSRD införs i nationell lag i Sverige blir det också obligatoriskt att hållbarhetsrapporteringen ska granskas av en tredje part, alltså av en oberoende revisor eller granskare. Det är därför klokt att ta tag i arbetsprocesserna och informationshanteringen i tid. När relevanta underlag byggs upp digitalt systematiserade blir det dels lättare att rapportera, dels enklare att ta beslut om rätt riktade insatser.

Vill du veta mer?

Hör av dig till mig, så berättar jag mer om hur vi genom vår kärnverksamhet inom digital projektstyrning, strategi och verksamhetsutveckling integrerat med hållbarhetsfokus skapar synergier för våra kunder och accelererar den hållbara omställningen.

Therese Wetterström 

+46 (0)10 196 05 41 

therese.wetterstrom@planbab.com