Skip to main content

Ännu en nyckelrekrytering

Stockholm, 5 december 2022

Johan von Porat ny regionchef i Stockholm

Nyckelrollen som regionchef hos Plan B i Stockholm har tillsatts av Johan von Porat. Rollen medför ett helhetsansvar för regionen med bolagets största kontor. Rekryteringen innebär att ytterligare en trygg och erfaren profil i branschen har tackat ja till att vara med och driva Plan B enligt mottot – ”alltid framåt med glädje”.

Ännu en tung rekrytering till Plan B, hur hänger det ihop, Carl Bylund, vd på Plan B?

– Det är enkelt, vi fortsätter växa både i antal medarbetare och i vår tjänsteutveckling och vi behöver seniora och affärsdrivna chefer som hjälper oss på den resan.

Rekryteringen av Johan, som nu är den senaste i raden i år utav en handfull tyngre rekryteringar, ser jag som ett resultat av att vi lyckats positionera oss som en attraktiv arbetsgivare och att vi är en intressant spelare för framtiden.

Johan har en bred erfarenhet från olika roller, områden, branscher och länder. Han har jobbat inom alltifrån WSP, SJ och Volvo Cars till en rad start-ups, där han typiskt utvecklat nya tjänster och levererat nya kundvärden. Johan blir en viktig del i vår framdrift när vi ska möta morgondagens kunder och lotsa dem genom deras digitala kundresor.

Vad motiverade dig, Johan von Porat, att ta klivet in som regionchef på Plan B Stockholm?

– Jag behöver inte sticka under stol med att jag började höra det surras om Plan B i mitt nätverk. Ett intressant bolag som stack ut.

Sen måste jag lyfta att det var en ovanligt transparent rekryteringsprocess. Det är modigt att berätta vad som fungerar och vad som inte fungerar lika bra. Att vara tydlig visar på integritet. Inte minst lyckades Carl & Co. förmedla bolagets tydliga glädje och ambition, som gjorde intryck!

Plan B är inte bara ett bolag med djup kunskap inom BIM, VDC och andra möjliggörande tekniker, utan man har en vilja att leda förändring på riktigt utifrån genuin nyfikenhet. Jag upplevde att jag inte kunde ställa frågan ”varför?” för ofta!

Varför är det viktigt att ifrågasätta, menar du, Johan?

– Det gäller att hitta grundorsaken och verkligen förstå kunden och kundens affär, för att kunna leverera vad kunden verkligen behöver. Då är våra hjärtan med hela vägen och vi blir 100 % trygga i leveransen.

Det slog mig att Plan Bs kärnvärden mod, integritet och glädje handlar om just det, att våga ifrågasätta och att även våga tacka nej till uppdrag när vi känner att vi inte kan göra en genuin insats, och istället göra det vi brinner för.

Hur är det att gå från ett storbolag med tusentals kollegor till ett litet med färre än 50 anställda?

– Jag längtade efter att få vara del av en mer snabbfotad och agil organisation. Mottot ”alltid framåt med glädje” sammanfattar det mitt i prick!

Här får jag möjlighet att arbeta i gränslandet mellan teknik, människa och affär, där innovation frodas och jag fungerar som bäst. De senare åren har det också blivit allt viktigare för mig att leva i linje med mina värderingar, för ett hållbart och bättre framtida samhälle. Något jag kan fortsätta bidra till inom bygg, en av jordens mest ”nedsmutsande” branscher.

Kan du berätta vad som ligger i regionchefsuppdraget inom det närmaste, Carl?

– Jag har gett Johan i uppdrag att till en början fokusera på fyra saker:

    1. Få ihop gänget! Vi har en kultur som vi måste värna om, särskilt efter pandemin. Johan får ett viktigt personalansvar där både seniora specialister och teamledare rapporterar till honom. Den bästa introduktionen blir också en del av själva ledarskapet; att lyssna, vara närvarande och visa att han bryr sig.
    2. Bringa ordning och reda, precis som vi gör genom att vara aktiva i att sätta regelverk och nya standarder i branschen. Det ökar vår professionalism, som i sin tur gör att vi kan förmedla ett lugn och en trygghet både internt och mot kunder, även när hjulen snurrar snabbt.
    3. Växa, så att vi får frihet att göra det vi vill.
    4. Utveckla nya produkter och tjänster. Tillsammans med oss andra!

Det låter som att det blir kul, Carl och Johan!

– Det är kul! Så håll ögonen öppna!

Vill du veta mer om drivkrafterna som odlas inom Plan B?  

Läs vidare på https://planbab.se/om-oss/ 

Vill du hålla koll på utlysta jobb hos oss?

Gå in och connectahttps://karriar.planbab.se/