Skip to main content

Energisamordnaren får en nyckelroll genom Nationella Riktlinjer

Pressmeddelande, Stockholm, 28 februari 2022

Energimyndighetens E2B2-program ger stöd till Aktea och Plan B

Energiomställningen kräver att alla nyproducerade byggnader är mycket energieffektiva. Men trots att det har varit klart länge, trevar byggsektorn fortfarande. Alltför många byggprojekt börjar med höga ambitioner i det inledande skedet för att gradvis tappa kontrollen över den framtida energianvändningen genom byggprocessen. När projektet är klart har byggnaden i många fall en energianvändning som överstiger det projekterade med mer än 20%.

Nu är en av de största utmaningarna nära en lösning. I ett nytt projekt, finansierat av Energimyndigheten genom programmet E2B2, kommer spetskonsulterna Aktea och Plan B att ta fram en helt ny arbetsmodell som förtydligar Energisamordnarens roll i byggprocessen.

”Idag är det rätt vanligt med energisamordning i byggprojekten”, kommenterar Stefan Lindsköld, vd för Aktea som är specialister inom energieffektivisering. ”Samtidigt har Energisamordnare ännu inte blivit en tydlig roll, på samma sätt som brand, miljö, osv. I stället bollas ansvaret fram och tillbaka mellan olika personer under projektets gång. Det är inte svårt att räkna ut att resultatet blir dåliga överlämningar, missad information och en klart högre energianvändning. En till synes liten miss kan påverka byggnadens energieffektivitet under hela dess livstid.”

Vad som saknas är en konkret formulerad roll för Energisamordnaren genom hela byggprojekten, på en etablerad plattform som når ut till alla i byggsektorn. Nu blir de ”Nationella Riktlinjerna för livscykelinformation för byggd miljö” just den perfekta plattformen.

”De Nationella Riktlinjerna lanserades av BIM Alliance under hösten 2021 och har potential att förändra hela sektorn”, förklarar Rogier Jongeling, konsult på Plan B och projektledare för utveckling av Riktlinjerna. ”Det är en digital plattform som ger varje bolag, varje yrkeskategori, och framför allt varje byggprojekt ett systematiskt arbetssätt som alla kan dela och följa. Genom att definiera Energisamordnarens arbete i riktlinjerna sätts en standard som kommer att lyfta hela energiarbetet.”

I Nationella Riktlinjer för livscykelinformationshantering finns principer och beskrivningar för informationshantering för olika aktiviteter och roller i bygg- och förvaltningsprocesser, från idé och projektering till entreprenader och förvaltning. Genom det projekt som nu startar kommer även Energisamordnarens aktiviteter och relaterade informationshantering att beskrivas på plattformen.

”Energisamordnaren har inte en stor roll, men den är avgörande för att slutprodukten ska uppnå sina energimål.” fortsätter Stefan Lindsköld. ”Det är en specialist som följer projektet från första idé till en fastighet i full drift. Projektet får ett bollplank som både kan bistå i svåra beslut, och följa upp att alla inblandade engagerar sig för en energieffektiv slutprodukt.”

”Energiberäkningarna är också en nyckel”, fyller Rogier Jongeling i. ”Idag upprättar många en snabb beräkning inför bygglovsansökan och glömmer sedan av den. Använder vi samma beräkningsverktyg för att skapa en enkel typ av digital tvilling av fastigheten kan vi simulera varje planerat beslut under byggprocessen.”