Skip to main content

Hur tar man sig an digital tvilling i förvaltning?

Stockholm, 7 mars 2023

Många fastighetsägare famlar efter nycklar för ökad hållbarhet. De vet att digital tvilling är ett värdehöjande tekniksprång i förändringsprocessen. En digital tvilling innebär en representation av verkligheten som ger nya, resurseffektiva möjligheter att förvalta och utveckla byggnader och anläggningar. Men hur kommer man i gång?

En gång i tiden tyckte många att de befann sig i teknikens framkant med 3D-brillor i papp på näsan. Idag surras det om IOT (Internet of things), AI (Artificiell Intelligens), sensorer och proptech. Alla är de digitala tekniker som håller på att förvandla fastighetsbranschen genom användandet av nya tekniska lösningar för att utveckla, underhålla och analysera hur fastigheter fungerar och används.

Enligt många experter står vi inför en ny revolution inom sektorn, men mognaden hos behovsägarna varierar kraftigt.

Den analoga verklighetens uppförsbacke

Många av de kunder som tar kontakt med oss berättar om en pressad vardag där man saknar rätt organisatoriska roller eller team för att på egen hand styra upp och hantera central informationshantering (digital tvilling). Den interna förståelsen är ofta låg, plus att flertalet av organisationens ”användare” i form av driftspersonal, hyresgäster och/eller andra externa parter saknar rätt digitala mognad för att kunna tillgodogöra sig mervärdena.

Större systemförändringar är jobbiga för de flesta organisationer. Det är motigt när man brottas med svajig datakvalitet och stökiga databaser i osynkade system. Befintliga anläggningar eller byggnader har kanske fortfarande inte blivit uppkopplade i tillräcklig omfattning. En del information finns kanske till och med lagrad i pärmar i analoga arkiv med ouppdaterade ritningar. Men det finns trots allt några enkla verktyg för att komma igång! 

Ett digitalt ekosystem för framtida behov

Att som förvaltare eller ägare investera i ”digitala byggnader” ökar de reella värdena och skapar samtidigt bättre förutsättningar för att hantera framtidens krav på vår byggda miljö. Att ställa om från ett ritningsarkiv till en förvaltningsprocess med utgångspunkt i den digitala tvillingen är värdefullt och kräver både tålamod och förändringsledning.

Det digitala ekosystemet som behövs kan vara luddigt både i hård- och mjukvara. Det är viktigt att komma ihåg att den digitala tekniken och de analoga människorna är lika viktiga komponenter i arbetet.

Fortsatt tillämpning av tekniska lösningar inom fastighetsförvaltning i framtiden har många mervärden:

 • Mer energi sparas: Integrerade intelligenta system i byggnader kan anpassa uppvärmning och ventilation till förändringar i användande och efter utomhusklimat.
 • Underhållskostnaderna minskar: När mycket av underhållsarbetet kan automatiseras görs betydande besparingar.
 • Insikter i realtid: Mer data samlas och kan visualiseras för bättre analyser och beslutsfattande 
 • Automatiserad feldetektering: Genom att samla in och bearbeta data kan man förutsäga hur tekniken ska fungera. När fel upptäcks tidigt minskar risken för avbrott.
 • Ökad kundnöjdhet: Kanske det viktigaste mervärdet på sikt; att fortsätta vara relevant hos användarna. En smidigare dialog med kunder och användare gör i sin tur det lättare att identifiera behov och motivera kommande steg i förändringsresan.

Beslutsunderlag för att påbörja införandet av digital tvilling

Som fastighetsägare, entreprenör eller anläggningsägare är ett lämpligt första steg att skaffa relevant underlag för att få beslut på plats att påbörja införandet av digital tvilling. Ett digital tvilling-projekt inleds ofta med enkla och engagerade workshops där vi tillsammans utarbetar tydliga målbilder och handlingsplaner för att förflytta organisationen i rätt riktning. I dessa är fyra övergripande aktiviteter alltid relevanta:

 1. Målformulering, mervärdeskalkyl och förankring av beslut
 2. Projektmetodik och upplägg – gärna agilt
 3. Upphandling/styrning av projektorganisation
 4. Säkerställa organisatoriska förmågor – roller och kompetens hos kund

Hur kan vi bistå?

Plan Bs erfarna förändrings- och digitaliseringsledare hjälper gärna till i er resa mot det digitala arbetssättet. Utöver BIM och andra digitala tekniker har vi kompetens och lång erfarenhet inom:

 • Strategisk rådgivning – vad är en digital tvilling, hur bedöms mervärdena och hur kan en införandeprocess se ut
 • Projektledning – skarp upphandling/implementering av systemstöd/teknik och kvalitetshöjande åtgärder av information.
 • Förändringsledning – organisatorisk utveckling och förankring, uppföljning av organisatoriska förändringar.

Hör av dig, så utformar vi en plan tillsammans!

Kontakt

Hör gärna av dig till Carl Bylund om du har frågor eller för att påbörja en plan för din organisations arbete med digitala tvillingar. Du når honom på +46 (0)10 196 05 01 eller carl.bylund@planbab.com