Skip to main content

Akademiska Hus startar digitaliserings-strategi för sin projektverksamhet

Stockholm, 11 oktober 2021

Plan B anlitade som deras stöd

Akademiska Hus höga ambitioner och målsättningar kring både hållbarhet och leverans skapar ett stort behov av effektiva digitala arbetssätt. Genom att ta fram en ny digitaliseringsstrategi med fokus på projektverksamheten skapas möjligheter att komma i mål med föresatserna samtidigt som byggbranschen tar ett steg i rätt riktning.

Akademiska Hus som bolag arbetar pågående med en övergripande digital transformation. Nu tas också ett aktivt steg kring digitaliseringen inom projektverksamheten. Omvärlden förändras i en snabb takt och även om tillgången på digitala verktyg inom byggbranschen är stor behövs verksamhetsutveckling för att kunna dra nytta av tekniken och i förlängningen kunna möta samhällets utmaningar och kundernas behov.  

Tillsammans med Plan B startas det här arbetet nu under hösten och kommer resultera i en nulägesanalys, ett visionsarbete och framtagning av en strategi- och handlingsplan.   

– Vi hoppas att digitaliseringsstrategin inom projektenheten ska bli en viktig del i att nå vår målsättning kring klimatneutralitet samtidigt som det viktiga implementeringsarbetet stöttar våra medarbetare i deras arbetssätt, säger Hayar Gohary, projektdirektör Akademiska Hus. 

Just implementeringen är en stor del av projektet och innebär bland annat en verktygslåda med systemstöd för medarbetarna och utvecklade arbetssätt.  

– Det viktigaste med det här arbetet är verksamhetsutvecklingen som kommer med det. Digitaliseringen är en motor som driver på utvecklingen av våra organisationer och processer, säger Anna Martin projektområdeschef Akademiska Hus och beställare av projektet.  

Akademiska Hus driver redan många innovationsprojekt inom digitalisering. Med den nya strategin kopplad direkt mot projektverksamheten hoppas man kunna fortsätta vara med och driva den digitala utvecklingen inom byggbranschen framåt.   

– Det är såklart superspännande att få bidra till ett av landets största fastighetsbolags utveckling, vars mål är att stärka Sverige som kunskapsnation! säger Emil Lundgren, teknisk expert från Plan B i projektet.

Hör gärna av dig till YLVA BERNER, projektets förändringsledare, om du har frågor om samarbetsmöjligheter kring ett liknande projekt som är i behov av förändringsledning.