Skip to main content

Dan Engström ny och nyfiken på Plan B

Stockholm, 12 oktober 2021

Uppdrag: agera motor i utvecklingen av ny innovationshub

foto Tomas Bergman

Dan Engström kliver in som ny affärsområdesansvarig på Plan B från och med 11 oktober. Med en stark meritlista och gedigen erfarenhet av både strategisk rådgivning och operativt innovationsarbete, kommer han att få en central roll i att ytterligare positionera Plan B som ledande i byggsektorns omställning. Vi passade på att prata med honom om hur han ser på sitt nya arbete.

Välkommen till Plan B! Varför valde du oss?

– Jag upplever Plan B som ett mycket vaket företag, som siktar högt i fråga om att stötta sina kunder i den digitala omställningen. Den tror jag är nyckeln för att vi ska ställa om byggsektorn till att bli hållbar. Företagsledningen är tydlig med att det är en strategisk fråga att bli ännu starkare på att ständigt utveckla sina metoder att förstå och hjälpa sina kunder. Den resan vill jag absolut bidra till.

Vad blir din huvudsakliga uppgift?

– Min roll är att vara motor i utvecklingen av en innovationshub. Det ska vara en spjutspets där våra kunder och partners arbetar tillsammans med våra medarbetare för att utveckla och testa nya idéer, som är nyttiga för kunderna och som vi kan paketera som tjänster. En testbädd om man så vill.

Varför behövs det testbäddar i byggsektorn?

– Vår sektor utsätts just nu för den perfekta stormen av digitalisering, globalisering, industrialisering, klimatkris och pandemi. Samtidigt. Det är tydligt att den enda uthålliga konkurrensfördelen är att snabbt kunna fånga upp förändringar och omvandla insikterna till värde tillsammans med kund. Många företag har insett att de är bra på att göra affärer i sin kärnverksamhet men att fundamenten för den affären kanske är på väg att ruckas. För att inte behöva testa nya idéer i skarp verksamhet är det högintressant att ha tillgång till en testbädd.

Vad har digital omställning med våra kunders kärnverksamhet att göra?

– Den digitala omställningen bidrar absolut till ökad produktivitet, och det är ju vad de flesta talar om: att effektivisera sina processer. Det ska vi självklart fortsätta bidra till. Jag tror dock att det är mycket underskattat i vår sektor hur disruptivt det är att knyta tekniken till affärsinnovation, att använda de digitala verktygen till att bygga nya tjänster. Exemplen på det är många utanför vår sektor. Michelin Fleet Solutions hyrde ut däck per kilometer och skapade ständig kontakt med nyckelkunder även efter däcken börjat rulla. Einrides autonoma lastbilar ändrar logistikkedjan fullständigt och har potential att spara 90% av klimatpåverkan jämfört med dieselbilar. Samhällsbyggnadssektorn är mogen för ett antal sådana affärsinnovationer som möjliggörs av digitala verktyg och nyfikenhet.

Vad menar du när du säger att “det är nyfikenheten som gör omställningen lönsam”?

– Man brukar säga att digitalt betingade affärer är exponentiellt skalbara utan stora marginalkostnader. Kort sagt, den digitala transformationen möjliggör helt nya tjänster som kan växa fort till relativt låga kostnader. Den som är nyfiken på sin kunds situation och på vilka värden man kan skapa med de digitala verktygen kommer kunna bygga en tjänsteportfölj som är unik. Den här logiken möjliggör hållbara tjänster. Man behöver bara vara nyfiken på hur man kan göra saker annorlunda tillsammans med sin kund.

Återigen välkommen till oss, Dan!