Sahlgrenska Life

Framtidens vårdmiljöer ställer höga krav på genomförandeprocessen

Vårt uppdrag

Sahlgrenska Life är ett komplext projekt med många intressenter. Ombyggnation under pågående verksamhet i stadsmiljö nära kulturhistoriska byggnader med inverkan på infrastruktur, personal, patienter och allmän opinion gör detta till ett komplext projekt med otaliga utmaningar. Vårt uppdrag är att med införande av moderna arbetssätt och digital teknik möta dessa utmaningar tillsammans med projektledning och beställare.

Minimera risk

Plan B är sedan 2017 involverade som Digitaliseringsledare för Sahlgrenska Life. Vi har tagit fram processer, principer, rutiner och miljöer för projektets digitala arbetssätt.

Det var viktigt att Sahlgrenska Life anammade helt digitala arbetssätt för att trygga framdriften av projektet. All väsentlig kommunikation sker på enhetliga sätt i noga utvalda system. Kompletta underlag finns och revideras kontinuerligt, alla beslut registreras – allt sparas i molnet. Informationen är konstant tillgänglig, spårbar och transparent – man kan således få ut detaljerad, relevant statistik om framdriften och göra mycket avancerade analyser av alltifrån initiala ingångsvärden och förutsättningar till i vilken utsträckning brandkonsult kommunicerade med VVS beträffande anslutning X i projekteringsskedet.

När all information är strukturerad och spårbar kan man också ta vid och fortsätta pausade processer utan risk för informationstapp vid ex. byte av personal eller regeringsskifte och tidsplanen på så vis påverkats.

Kontaktperson

Ronja Rodestedt

Jag har förmånen att få stötta projektledningen i detta projekt och leda digitaliseringsarbetet, ett fantastiskt spännande uppdrag!

+46 (0)70 419 64 00

Info

Kund

VÄSTFASTIGHETER/VITARTES

Effekter

Plats

GÖTEBORG

Områden

Kontakta oss

Vill du veta mer om projektet och hur vi skulle kunna hjälpa dig i din roll? Hör av dig till oss så tar vi kontakt med dig!

Namn
E-postadress
Telefonnummer
Gällande

Meddelande