Landportal

En internationell plattform för informerade

beslut om landrättigheter

Geospatial information

Plan B är mycket stolta över att vi i samarbete med vår tyska partner Contecht GMBH har utvecklat föreningen Landportals geospatiala plattform Geoportalen. Siten är i nuläget en betaversion men med full funktionalitet.

Landportal verkar för att skapa och tillgängliggöra information relaterat till landrättigheter med syfte att stödja bättre policys och beslut på regional, nationell och internationell nivå med ett starkt fokus på Det Globala Syd och lokala användare.

 

Här når du Geoportalen

För rättvisa beslut

Plan B valdes av Landportal efter en kvalificering där fokus lades vid kombinationen av expertis inom GIS, BIM, dataklassificering och opensourceutveckling.

Uppdragsresultatet, Geoportalen, möjliggör att data nu kan behandlas, visualiseras och förstås både i ett nationellt och tematiskt sammanhang –  landområden är inte begränsade till nationella gränser och man ville därför tillgängliggöra landdata i dess verkliga spatiala form – med Geoportalen är det nu möjligt. Portalen gör det lättare att förstå sig på spatial information och olika källor kan enkelt kombineras som underlag till analys och beslut.

Kontaktperson

Rogier Jongeling

Att vi kan få vara en liten liten pusselbit i arbetet för mer rättvisa och humanitet känns otroligt inspirerande!

+46 (0)70 270 25 43

Info

Kund

LANDPORTAL

Effekter

Plats

STOCKHOLM

Områden

Kontakta oss

Vill du veta mer om projektet och hur vi skulle kunna hjälpa dig i din roll? Hör av dig till oss så tar vi kontakt med dig!

Namn
E-postadress
Telefonnummer
Gällande

Meddelande