Okategoriserad

Plattform för geodata publicerad

By 28 november, 2019 No Comments

Landportals nya geodataplattform

Stockholm, 2019

Bättre beslut med tillgång till data

Plan B är mycket stolta över att föreningen Landportal nu lanserat sin geospatiala plattform Geoportalen. Vi har utvecklat portalen i samarbete med vår tyska partner Contecht GMBH

Landportal verkar för att skapa och tillgängliggöra information relaterat till landrättigheter med syfte att stödja bättre policys och beslut på regional, nationell och internationell nivå med ett stark fokus på Det Globala Syd och lokala användare.

Kika gärna på portalen här: https://lnkd.in/dasMJRE

Plan B valdes av Landportal för ett år sedan efter en kvalificering, vi har sedan dess jobbat intensivt med att tillämpa expertisen från projekt kring GIS, BIM, klassificering och open source utveckling. Med Geoportalen som del av Landportalen blir det enklare och tydligare att förstå sig på spatial information och olika källor kan enkelt kombineras som underlag till analys och beslut.