Skip to main content

Hur vårdpersonal kan engageras i tidiga skeden

Göteborg, 6 november 2021

Visionsbild över de planerade byggnaderna i Sahlgrenska Life. Bild: Sweco/Arkitema

Erfarenheter från Sahlgrenska Life Healthcare-projektet

Kan en digitaliseringsstrategi användas för att engagera slutanvändaren samtidigt som transparensen och effektiviteten ökar? Anders Rosell berättar om varför och hur detta är en del av Sahlgrenska Life Healthcare-projektet.

Sahlgrenska Life är en investering för framtidens forskning och vård. Genom att utveckla verksamheter och byggnader skapar Västra Götalandsregionen och Göteborgs universitet konkurrenskraftiga miljöer för ledande forskning, utbildning, vård och innovation. Syftet är att omsätta nya upptäckter och innovationer till konkret nytta för fler patienter.

Kärnan i Sahlgrenska Life är translationella miljöer där forskning och utbildning, sjuk- och tandvård, patienter och näringsliv arbetar i ett nära och ömsesidigt utbyte. Utbytet möjliggör att patienter snabbare får tillgång till nya behandlingar – och att forskare får bättre möjligheter att lösa problem. Satsningen har potential att bli en av de största mötes- och arbetsplatserna för life science-forskning i Norden.

Arbete i tidiga skeden för att hitta rätt nivå och väg

På en konferens i Köpenhamn nästa vecka, Dalux Summit, kommer Anders Rosell, digitaliseringsledare hos oss på Plan B, att ge en bild av hur det är att arbeta tidiga skeden med utgångspunkt från projektet Sahlgrenska Life. Tillsammans med projektets hyresgäst (Västra Götalandsregionens vårdverksamhet och Göteborgs universitet i detta fall) är Anders Rosell en av dem som är drivande i att hjälpa till med digitala processer som kan delge material till beställarna för att få deras synpunkter. Detta för att hitta rätt nivå och väg fram till vidare ritningar och modeller för att optimera den faktiska byggnaden.

Anders Rosell förklarar:

”Arbetet görs delvis med hjälp av mjukvaran Dalux som verktyg, där vi delar material och samlar in deras kommentarer. Jag kommer att visa vår uppföljning av dessa kommentarer och synpunkter för att visa verksamheterna, det vill säga framtida hyresgäster, vad vi har inarbetat, vad vi inte har gjort och varför. I samband med detta har vi diskussioner med respektive verksamhet för att tillsammans bedöma vad som är bäst väg fram.”

Exempel på hur behandlade synpunkter visualiseras

 

En balansgång mellan att skräddarsy och vara öppen för flexibilitet

En viktig aspekt för denna typ av dialog är att en fin balansgång, vad ska vi detaljstyra nu och vad är ”standardnivå” för byggnaden, detta för att inte skräddarsy lösningar för verksamheten i ett för tidigt skede. Anledning till detta är att verksamheter och deras arbetssätt kan komma att ändras till dess att byggnaden är på plats.

Besök Dalux Summit 8-10 november eller kontakta Anders Rosell för mer information om projektet.