Skip to main content

Äntligen en standardiserad definition av energisamordnar­rollen

Stockholm, 9 april 2024

Som ett steg mot en strukturerad hantering av energifrågor inom byggbranschen har Aktea tillsammans med Plan B utvecklat nya nationella riktlinjer för rollen som energisamordnare. Ett projekt som genomförts på uppdrag av Energimyndigheten och IQ Samhällsbyggnad.

Rollen som energisamordnare är en specialistposition som har vuxit fram i skärningspunkten mellan innovation och hållbarhet och som kommit att utgöra en allt mer avgörande del i nyproduktion och renovering av fastighetsbestånd. Trots dess kritiska betydelse, har det länge saknats en standardiserad definition av rollen, något som Aktea och Plan B nu har gått till botten med. Uppdraget med att definiera rollen har beviljats stöd genom E2B2, ett forsknings- och innovationsprogram från Energimyndigheten där IQ Samhällsbyggnad är koordinator och där Energimyndigheten har skjutit till statligt stöd.

Energisamordning är en förutsättning för hållbart byggande

Sedan konceptet energisamordning introducerades för över ett decennium sedan, har bristen på en entydig definition lett till varierande tillämpningar och kompetensnivåer i branschen. Avsaknaden av samsyn på energisamordnarrollen upplevs tyvärr resultera i att många projekt inte lyckas nå upp till satta energimål.

Energisamordnaren, som vanligtvis är en nyckelspelare i stora renoveringsprojekt, har tidigare navigerat utan en klar rollbeskrivning, i skarp kontrast till väldefinierade funktioner som brand- och miljösamordnare. Projektets resultat inkluderar en omfattande rollbeskrivning som spänner över hela renoveringsprocessen, från idé till färdigställande och garantiperiod.

En del av Nationella Riktlinjer för livscykelinformation

Genom att definiera energisamordnarens roll genom hela renoveringsprojektet, inklusive informationshanteringen, får titeln den tydlighet som behövs. Resultatet kommer samhällsbyggnadssektorn till nytta genom plattformen Nationella Riktlinjer för livscykelinformation. Med en så stark branschgemensam plattform får definitionerna och strukturen legitimitet och bred spridning.

Likt en oberoende slutbesiktningsman för energifrågor

Med en klarare struktur och definierade arbetsprocesser för energisamordnare, stärks potentialen för att uppnå uppsatta energimål i renoveringsprojekt. Informationshanteringen kommer att bli mer strömlinjeformad, vilket möjliggör för energisamordnaren att effektivt följa och simulera byggnadens energiprestanda genom hela projektet.

Projekt har fokuserat på renoveringar, men ser samtidigt mycket goda möjligheter att också anpassa materialet för att passa nybyggnation.

Vill du veta mer?