FRÅN VISION TILL DIGITAL TVILLING

Att digitalisera Sveriges största avloppsanläggning

EUROPAS STÖRSTA SCANNINGSUPPDRAG

Utöver en övergripande strategi för framtida arbete ledde Plan B arbetet med att laserscanna Sveriges största och kanske mest komplexa avloppsreningsverk. Denna detaljerade och informationsrika modell är ett aktivt dokument – grunden för en digital tvilling – där man inte bara kan hitta nödvändig information för projekt och underhåll – man kan ta ut intrikat statistik, förutse nödvändiga uppdateringar och arbeta med riskminimering. Den gör det också lättare att prognosticera vid om- och nybyggnation.

RUSTADE FÖR STOCKHOLMS FRAMTIDA AVLOPPSRENING

Stora investeringar och komplexa anläggningar kräver att det är ordning och reda så att projektledare och underhållsansvariga kan utföra sitt arbete, att arbeta utifrån dokument och ritningar identifierades på Stockholm Vatten som en risk för framtiden. Vårt uppdrag gick därför ut på att verka fram en strategi, processbeskrivningar, kravspecifikation och resursplanering för att Stockholm Vatten och projektet Stockholm Framtida Avloppsrening (SFA) skulle kunna genomföra en digital transformation.

Idag är Stockholm Vatten en organisation rustad för att hantera massiva informationsvolymer i framtida projekt och sitt drift- och underhållsarbete. Genom att säkerställa en högre grad av digitaliserade arbetsprocesser bygger man en bra bas för vidare automatisering och styrning och är nu en samhällsbyggare i framkant som är med och driver utvecklingen framåt.

Kontaktperson

Carl Bylund

Det här är ett av de roligaste och mest utmanande projekt jag deltagit i. Att få bidra till en bättre vattenhantering i Sverige är viktigt för mig och för Plan B!

+46 (0)73 352 69 90

Info

Kund

STOCKHOLM VATTEN & AVFALL AB

Effekter

Plats

STOCKHOLM

Områden

Kontakta oss

Vill du veta mer om projektet och hur vi skulle kunna hjälpa dig i din roll? Hör av dig till oss så tar vi kontakt med dig!

Namn
E-postadress
Telefonnummer
Gällande

Meddelande