Framtidens sjukvård

Patientfokus i högteknologiska byggnader

Vad kan vi göra för svensk vård och hälsa

Att förnya våra vårdmiljöer och anpassa dem till nya vårdmetoder och ny teknik är något av det roligaste man kan arbete med tycker vi. Att få vara en del av de stora investeringsprogrammen med nya toppmoderna sjukhus med stark koppling till forskning och näringsliv är viktigt för oss. Vi strävar efter att skapa inkluderande projekt där verksamheterna får komma till tals och sjukhusmiljön fungerar ur ett stadsbyggnadsperspektiv. Det digitala arbetssättet gör det komplexa enklare och låter oss fokusera på att stärka en av grundpelarna i vårt samhälle.

Fredrik
om Plan B

”Sen jag började arbeta med vårdmiljöer och speciellt sjukhusbyggnader har det hänt mycket. Sättet man involverar verksamheterna i designprocessen och hur deras krav och önskemål används som en måttstock i hela projektet är så mycket bättre numera. Digital teknik har definitivt varit en avgörande faktor där. Ett ämne som det också diskuteras mycket kring är hur man driver miljö- och hållbarhetsarbetet – det är något vi har mycket tankar kring och vill arbeta ännu mer med. ”

Kontaktperson

Fredrik Blomgren

Har du egna idéer om intressanta upplägg eller projekt? Ta gärna kontakt med mig så hjälper jag gärna till!

+46 (0)10 196 05 02

Kontakta oss

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Namn
E-postadress
Telefonnummer
Gällande

Meddelande