Den smarta byggnaden

Bostäder för alla och lokaler för användaren

Hållbara miljöer för användaren

För oss är det en självklarhet att arbeta med fastighetsutveckling, både bostäder och kommersiella lokaler. Det råder bostadsbrist samtidigt som vår byggda miljö står för en ansenlig del av Sveriges klimatavtryck – det vi vill ändra på! Att utvärdera fler alternativa lösningar innan vi bygger borde vara en självklarhet, det är så vi bygger bättre. Byggnaderna ska också kunna fungera bättre med oss människor och underlätta våra liv genom att bli uppkopplade och smartare. Vi ser det som vårt ansvar att stötta fastighetsägare när de bygger framtidens hem och arbetsplatser.

Carl om Plan B

”På Plan B har vi länge effektiviserat själva uppförandet av både bostäder och lokaler genom att använda digitala arbetsprocesser. Vi tycker det är väldigt glädjande att allt fler aktörer nu också väljer att fokusera på byggnaders hela livslängd. Det handlar inte bara om att hålla ordning på ritningar, utan om att hela tiden se till att byggnaden är så bra den bara kan vara – ur ett ekonomiskt, miljömässigt och ett brukarperspektiv. För oss innebär det att vi lägger mer fokus på att knyta byggnadens fysiska installationer till ägarens eller brukarens vardagliga arbete eller upplevelse. Hur redovisar vi t.ex. aktuell energiförbrukning för brukaren eller hur hjälper vi en drifttekniker prioritera reparationsarbeten?”

Kontaktperson

CARL BYLUND

Är du fastighetsutvecklare och vill veta mer? Vi bidrar mer än gärna med våra erfarenheter!

+46 (0)10 196 05 01

Kontakta oss

Vill du att vi kontaktar dig? Skicka oss ett meddelande så hör vi av oss så fort vi kan!

Namn
E-postadress
Telefonnummer
Gällande

Meddelande