Tryggare projekt

Vi sätter ord och siffror på erfarenhet och magkänsla för ett tryggare arbetssätt.

Datadrivna projekt

Med stora samhällsförändringar följer stora investeringar i energi-, vatten- och livsmedelsförsörjning. Hur gör man som projektledare för att ha kontroll och insyn i projektets framdrift när så många leverantörer och krav ska hanteras och följas upp? Räcker det verkligen med uppföljningstabeller i Excel?
Plan B kan med en digitala approach och lång erfarenhet driva projekt med vår kund på ett modernt och säkrare sätt. En datadriven design-, samordnings- och beslutsprocess möjliggör bättre insyn och spårbarhet för alla nyckelintressenter samtidigt som vi sparar resurser med bättre planering och riskarbete. Med våra projektkoncept levererar vi anläggningar på ett tryggt sätt med en bättre totalekonomi.

Riskledning

Risker är en självklarhet i alla projekt, stora som små. Att dessa hanteras och minimeras på ett effektivt, kvalitetssäkert och kul(!) sätt är ofta inte lika självklart.

Plan B har tagit fram en metodik för att identifiera, bedöma och minimera risker digitalt, där riskarbetet blir en del av framdriften och uppföljningen säkerställer att fokus ligger på de mest prioriterade riskerna. Genom att publicera dokumentationen i ett interaktivt format blir det lätt och inspirerande för alla att göra sin del i minimeringen av riskerna.

Tänk om riskminimering var en del i det vardaglia arbetet. Tänk om riskerna var lätta att hitta och inspirerande att arbeta med. Tänk om det gick att visa hur riskerna minskar i sannolikhet i takt med att produkten projekteras fram.

Vi hjälper er att sätta upp rätt arbetsprocesser och leder arbetet vid riskworkshops och däremellan tills slutprodukten tagits fram med dokumenterat säker riskhantering.

Kostnadsstyrning 2.0

Att tidigt i ett investeringsprojekt styra utvecklingen mot givna kostnadsramar är inte enkelt. Utförda beräkningar blir utdaterade väldigt fort och förändringar i kostnader är ofta svåra att härleda. Genom att istället kombinera erfarenhet med digitala modeller kan vi snabbt utvärdera fler lösningsförslag och dessutom följa upp och spåra kostnadsdrivande förändringar i projekteringen. Med en datadriven styrning av produktutvecklingen kan vi skapa trygghet i framdriften och förenkla vardagen för beslutsfattare.

Jämställda projekt

Digitalisering för med sig många fördelar men en av de som vi på Plan B tycker är allra mest intressant är möjligheten att mäta verkligheten. Genom att digitalisera kommunikationen i ett projekt eller en verksamhet så öppnar en för möjligheten att göra faktabaserade analyser av hur jämställd den verkligen är.

Vi har i flertalet projekt bevakat kommunikationsflöden och har tagit fram verktyg för att bevaka vem som kommunicerar med vem, och vem som blir lyssnad på.

Om du tar jämställdhet på lika stort allvar som vi så nöjer du dig inte med att säga att det är jämställt utan du säkerställer att det verkligen är det. Vi tror att arbetet börjar med att synliggöra hur dagens situation faktiskt ser ut.

Vill du vara med och jobba för ett mer jämställt samhälle? Hör av dig!

Hur mår ditt projekt?

Hur går det i ditt projekt? Den frågan ställs ofta, och besvaras nästan alltid utifrån en känsla och några få mätvärden. Men tänk om frågan istället var “hur mår ditt projekt?” och att svaret var ett väl underbyggt svar baserat på fakta. Plan B har tagit fram ett verktyg som gör det möjligt att följa upp bland annat framdrift, hur väl tidplanen följs, hur väl senaste handlingsleveransen följts upp men även hur arbetsbelastningen ser ut på disciplin- och individnivå. Med detta verktyg kan du inte bara svara på frågan utan du får en möjlighet att omedelbart se ifall projektet eller dess deltagare mår dåligt. Intresserad? Hör av dig så visar vi mer!

kontaktperson

Emil Lundgren

Hör av dig till mig om du har frågor så gör jag mitt bästa för att besvara dem.

+46 (0)70 467 10 42

Kontakta oss

Vill du veta mer om oss eller hur vi kan hjälpa Din organisation? Tveka inte att ta kontakt med oss så hör vi av oss.

Namn
E-postadress
Telefonnummer
Gällande

Meddelande