Plan b academy

Delad glädje är dubbel glädje. Ta med dina kollegor till oss och utvecklas i era roller.

Det digitala projektet

Varje projekt är unikt brukar vara budskapet. Vi ser det även återspeglas i informationshanteringen och IT-infrastrukturen. Olika aktörer har olika informationsleveransbehov och olika verktyg. Utvecklingen inom digitalisering fortskrider dessutom i hög takt som gör att varje projekt på sätt och viss blir unikt och först med att tillämpa olika verktyg för projektkommunikation, informationsutbyte, leveranser och gransknings- och godkännande. Vi går igenom grunderna för det digitala projektet. Vilka krav kan ställas? Hur kan projektkommunikation digitaliseras? Vilka metoder och hjälpmedel finns det för projektets olika medlemmar? Vilka möjligheter finns det med den digitala datan som samlas i projekt och från projekt till projekt för spårbarhet och erfarenhetsåterföring?

IT- och informations-säkerhet

Digitalisering är ofta en nödvändighet för att företag och projekt skall lyckas möta kraven i dagens samhälle, men hur gör man när detta ställs mot allt högre krav på informationssäkerhet och GDPR?

Plan B hjälper er att ta del av de verkliga fördelarna med digitalisering samtidigt som vi guidar er till rätt nivå för just er IT-miljö. Och i de fall det verkligen inte får gå fel samarbetar vi med ett antal juristbyråer som kan säkerställa att just er informationshantering är säker.

Digital juridik

Informationshanteringen i projekt blir allt mer digital. Vi har levt länge med traditionella filservrar, mötesprotokoll i word, ritningar i PDF och kommunikation genom epost. Detta är på hård väg bort. Filserver bytts ut mot gemensamma datamiljöer där projektkommunikation och gransknings- och godkännandeverktyg ingår. Objektsmodeller i 3D börjar skickas ut som gällande handling istället för PDF-ritningar. Vad har dessa ändringar för påverkan på juridiken? Hur påverkas juridiken av den ökade möjligheten till spårbarhet av informationshanteringen? Vem har rätt och möjlighet att hantera den digitala informationen?

En digital tvilling

Funderar du också över vad den digitala revolutionen och industri 4.0 faktiskt handlar om? För många är begreppen bara luddiga buzz-words – men för samhället i stort är det något fantastiskt och nödvändigt. Däremot så finns det på marknaden mängder med aktörer som vill göra begreppen till sina, det tror vi försvårar för många att ta till sig teknologisk utveckling. Vi vill göra det lättare för alla att själva bilda sig en uppfattning och därefter fatta kloka beslut. Därför har vi skapat denna minikurs för dig som är nyfiken. Vi belyser de grundläggande begreppen som ryms i termen “digitalisering” och involverar deltagarna i en diskussion om hur olika teknologier kan fungera i olika sammanhang. I slutet av kursen fokuserar vi på hur man kan gå till väga i sin yrkesroll om man vill initiera en digitaliseringsresa – hur kommer man egentligen igång?

Inspirerande Workshops

Förändring kräver mer än en strategi, en handlingsplan och ett startmöte i storgruppsformat. Att ändra organisationernas arbetssätt, att utveckla nya roller eller processer kräver engagemeng av alla berörda parter. På Plan B är vi vana workshopsledare där vi gör just det: engagemang av samtliga deltagare för att säkerställa effektiva möten och ett blivande resultat. Vi jobbar med olika mötestekniker och interaktiva digitala verktyg på plats hos kunder, men även på kreativa platser som vi ordnar åt våra kunder. Exempel på workshops som vi genomför är: du och det digitala projektet, utveckling av strategi för tillgängsförvaltning, informationssäkerhet, m.m.

Introduktion till CoClass

CoClass är mycket mer än koder och klasser. Det är ett språk som är avgörande för ett informationsflöde i projekt och från projekt till projekt. Det är även ett språk som är högst användbart inom tillgångsförvaltning. På kursen lär du dig grunder i CoClass. Vi tittar på CoClass uppbyggnad och du kommer att jobba med praktiska övningar. CoClass för kravställning i projekt behandlas. CoClass för informationsleveransspecifikationer och referensbeteckningar ingår också. På Plan B har vi redan börjat tillämpa CoClass i en rad olika projekt och kundcase och kommer att berätta om lärdomar från dessa tillämpningar. För varje gång vi jobbar med CoClass blir vi mer övertygade; det fungerar, är nyttig och är här för att stanna. Vi hoppas att vi kan entusiasmera dig med på kursen!

Introduktion till Nationella Riktlinjer

Efter år av utveckling är de äntligen här: Nationella Riktlinjer. Vad är det och hur kan du nyttja av Riktlinjerna? Nej, du behöver inte ens känna till BIM eller jobba med digitalisering. Riktlinjerna är en platform som riktar sig till samtliga aktörer verksamma i livscykeln av byggnader och anläggningar. Riktlinjerna passar enskilda bygg- eller anläggningsprojekt, men är även utvecklade för tillgångsförvaltare. För er som gillar siffror och standarder kan vi nämna att Riktlinjerna följer den senaste internationella BIM-standarden SS-EN ISO 19650-1:2019 och de har dessutom en anknytning till CoClass och ISO 55000. Praktiska exempel på tillämpning kommer att visas upp under kursen.

Lyckad förändring

“Det är säkert jättebra men så kommer vi aldrig kunna få alla att jobba!” Har du hört det förr? Utvecklingen går allt snabbare och vi behöver allt oftare få människor att anpassa sig till nya sätt att jobba och nya verktyg för att företaget, organisationen eller projektet skall gå bra. Men hur gör man egentligen för att lyckas förändra en grupp individer? Plan B har jobbat med förändring sedan 2007 och hjälpt stora som små grupper att förändra sitt sätt att arbeta. Skriv upp dig på vår kurs och låt någon av våra förändringsledare ge dig verktygen för att lyckas med just din utmaning!

kontaktperson

Rogier Jongeling

Hör av dig till mig om du har frågor så gör jag mitt bästa för att besvara dem.

+46 (0)70 270 25 43

Kontakta oss

Vill du veta mer om oss eller hur vi kan hjälpa Din organisation? Tveka inte att ta kontakt med oss så hör vi av oss.

Namn
E-postadress
Telefonnummer
Gällande

Meddelande