Danderyds Sjukhus

Fler vårdplatser, bättre lokaler och arbetsmiljö

Föregångare i branschen

När Locum investerade i en ny akut- och behandlingsbyggnad och renoverade befintliga lokaler fick Plan B i början av 2012 uppdraget som BIM-samordnare och digitaliseringsstrateger. Så som branschen såg ut då var man som beställare tidigt ute med en sådan satsning. En av utmaningarna i projektet var att strukturera den enorma mängden data; att förädla och förmedla nödvändig information till rätt parter och i rätt tid. Plan B utvecklade riktlinjer och etablerade digitala system för att möjliggöra smidiga informationsflöden med tydlighet och användarvänlighet i fokus.

Involvera slutanvändarna

Alla skall ha bästa möjliga förutsättningar för sitt arbete, både under projekterings- och uppförandefasen. Inte bara projektdeltagare stod i fokus, även slutanvändarna och vårdpersonalen involverades tidigt. Med hjälp av en 3D modell är det lättare att skapa visuellt stöd för att involvera alla intressenter och få värdefull feedback i tidigt skede. I detta projekt kunde man vid modellkontroll konstatera mer än 2000 nödvändiga åtgärder tidigt i projektering, värdefulla besparingar i projektet. Genom att extrahera viktig statistik och data från modellarbetet kunde projektledningen också snabbt få en överblick över status i projektet – allt för att kunna styra resurserna på ett effektivare sätt.

Kontaktperson

Joakim Liw

Att kunna stötta projekteringsledningen med statistik och data om framdriften var en stor framgång i projektet!

+46 (0)70 262 69 26

Info

Kund

LOCUM

Effekter

Plats

STOCKHOLM

Områden

Kontakta oss

Vill du veta mer om projektet och hur vi skulle kunna hjälpa dig i din roll? Hör av dig till oss så tar vi kontakt med dig!

Namn
E-postadress
Telefonnummer
Gällande

Meddelande